Vi tilbyder

STØTTE EFTER SERVICELOVENS
§§ 107, 108 OG 85

Netværket Smedegade” er ikke en institution – det er en del af dit voksenliv. Et Botilbud målrettet borgeren med Autismespektrumforstyrrelser – ASF – Angst eller anden opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelse​

Vores lejligheder ligger i hjertet af Slagelse, der er en mellemstor provinsby tæt på Ringsted. Fra lejlighederne er der få minutters gå gang til både fælleslejligheden, biograf, indkøbsmuligheder, station og Vestsjællandscentret. Vores tilbud tager naturligvis imod beboere fra hele Danmark.

Støtte i forhold til Servicelovens §§ 85, 107 eller 108

§ 85

Vi tilbyder socialpædagogisk støtte efter § 85 ”støtte i eget hjem” til de borgere, som er klar til at flytte i egen lejlighed.

§ 107 + § 108

Vi er et § 107 og § 108 botilbud, der består af 16 moderne energirigtige lejligheder samt to fælleslejligheder. Tilbuddet er normeret til 16 beboere, der har mulighed for socialpædagogisk støtte mellem kl. 8-22 samt sovende nattevagt. Vi har 10 pladser i det midlertidige botilbud § 107 og 6 pladser i det længerevarende tilbud § 108.

Vi tilbyder individuel støtte

Der er to kontaktpersoner tilknyttet hver beboer, og i samarbejde med dem udarbejdes de daglige/ugentlige strukturplaner. Derudover bliver der udarbejdet en handleplan, hvor de overordnede mål fastsættes samt hvilke delmål, der er i fokus her og nu.

Handleplanerne og støtten tilrettelægges i samarbejde med borgeren, sagsbehandler og støttekontaktperson/personalet hos Netværket Smedegade. Støtten evalueres løbende, og i samarbejde med sagsbehandleren, en gang om året eller efter aftale.

Støtten kan fortsætte i form af ATA-timer efter Serviceloven § 85 støtte i eget hjem, såfremt det visiteres af sagsbehandler. Vi kan også tilbyde at visitere borgere med udvidet brug for § 85 støtte.

​Den individuelle støtte dækker blandt andet:

 • ​Mulighed for støtte 24 timer i døgnet
 • ​Økonomistyring
 • ​Hjælp til at læse breve fra offentlige myndigheder samt digital dannelse
 • ​Praktiske og sociale opgaver, for eksempel arbejdspraktikker
 • ​Hjælp til at komme på job/uddannelse samt fastholde dette
 • ​At tage kontakt til familie og venner
 • ​At nå dagens gøremål
 • ​Optimere mental og fysisk sundhed
 • ​Hjælp til at styre ordineret medicin og lægebesøg
 • ​Kost- og seksualvejledning
 • ​Refleksion, sparring og coaching omkring det at være et menneske og skabe sit eget liv​

Hvem er vores målgruppe?

Målgruppen er borgere fra 18 år og op efter inden for Autismespektrummet ASF, Angst, eller anden udviklings- eller opmærksomhedsforstyrrelse – og kan være kombineret med dobbeltdiagnoser som ADHD, OCD, NLD, Tourette, angst osv. såfremt vores støttetilbud skønnes relevant for den pågældende.

Vi modtager ikke borgere med udadreagerende adfærd, misbrug, borderline, skizofreni m.m.

Stort fokus på fællesskabet

Hos os er inkludering i sociale aktiviteter vigtige, både når det kommer til samvær i fælleslejligheden og ved udflugter udenfor botilbuddet. Her er den daglige omgangstone præget af gensidig respekt, individuel forståelse og fælles anerkendelse.

I samarbejde med personalet planlægges der aktiviteter – såsom besøg til svømmehal og fitnesscenter eller kreative workshops og aktiviteter i fælleslejligheden. Derudover arrangeres der udflugter eller ture i Danmark bl.a. til Lalandia.

Udover at familie er velkomne til visse arrangementer, gør vi meget ud af, at beboerne får den nødvendige hjælp til at opretholde kontakt til familie og venner.

Om det sundhedsfaglige

Hos Netværket Smedegade har vi pt særligt fokus på at kunne varetage alle sundhedsfaglige opgaver. Det er blandt andet:​

 • ​Medicindispensering, observation af virkning og bivirkning, herunder vejledning og rådgivning til beboerne.
 • ​Deltagelse i kontakt til læge, speciallæge, sygehus og psykiater ved behov.
 • ​Rådgivning om sygdom generelt, for eksempel hoste, feber, influenza, astma, eksem, små sår, skrammer osv.
 • Afholdelse af årlig sundhedssamtale med beboerne – og sammen med beboeren beslutte det videre forløb.
 • ​Rådgivning og undervisning omkring sundhed, kost, motion, alkohol, rygning osv.
 • ​Rådgivning omkring sex, kønssygdomme og samvær.
 • ​Hjælp med adgang til sundhed.dk.

Kontakt os for uddybning af §§ 85, 107 og 108

Ønsker du at høre mere om de forskellige paragraffer eller om vores botilbud, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Ring til os allerede i dag på telefon 41 87 65 91 eller send en e-mail til sikkermail@ns47.dk.

(+45) 41 87 65 91
sikkermail@ns47.dk
Smedegade 43B, 4200 Slagelse